Milí a vzácni Topoľčanci,

samospráva pod mojím vedením zrealizovala veľa cieľov, ktoré som vám predstavila vo volebnom programe pred štyrmi rokmi. Na niektoré z  nich stačila dobrá vôľa a ochota robiť pozitívne zmeny v prospech občanov, iné si vyžiadali náročnejšiu prípravu a prekonávanie rôznych prekážok.

Spoločne sa nám však podarilo zvládnuť aj náročnejšie výzvy. Urobili sme nielen malé technické úpravy, ale zaviedli systémové zmeny, vďaka ktorým sa naše mesto dnes môže hrdo zaradiť k moderným, transparentným samosprávam.

Napriek tomu, že sme urobili veľa kvalitnej práce, je pred nami ešte veľa dôležitých výziev. Nedá sa totiž zmeniť všetko naraz, keď to tu dlho akoby spalo a nič viditeľné sa dlhé roky pre občanov nerobilo.

Naše mesto potrebuje predovšetkým pozitívne zmeny a nie prázdne alebo hlúpe reči. A už vôbec nie korupciu. Pre mesto, teda pre Vás ponúkam predovšetkým svoje doterajšie znalosti, skúsenosti, ústretovosť a garanciu splniteľnosti môjho volebného programu. Ten pozostáva zo štyroch základných oblastí, ktoré sa dajú zjednodušene zhrnúť nasledovne: modernizácia, transparentnosť, rozvoj kultúry a športu a bezpečie. Ich súčasťou je samozrejme pravidelná komunikácia s Vami.

Preto patria medzi moje ďalšie zámery rekonštrukcie ciest, chodníkov i budov a taktiež udržateľnosť projektov, ktoré sme uviedli do praxe. Viaceré sa nezaobídu bez aktívnej spoluúčasti mesta, verejných inštitúcií, súkromného sektora i verejnosti. Aby to všetko zostalo aj pre ostatné generácie, je nutné pokračovať v systéme spolupráce, vďaka ktorej sa mnohé zmenilo skutočne k lepšiemu.

Topoľčany majú teraz pred sebou viacero možností (v osobe kandidátov) akou cestou pôjdu ďalej. Mojou doterajšou prácou ako aj výsledkami všetkých, ktorí sa do nej zapojili, som jasne ukázala cestu ako môžu ďalej napredovať. Dá sa to bez korupcie, klientelizmu a politického egoizmu. Dá sa to otvorenou samosprávou, reálne stanovenými cieľmi a pravidelným osobným kontaktom s občanmi, podnikateľmi a všetkými, ktorým na Topoľčanoch skutočne záleží.

Na Topoľčanoch a jej občanoch, teda na vás mi skutočne ako primátorke záležalo a  naďalej záleží. Doterajšia práca, ktorá sa nám spoločne podarila ma vedie k tomu, aby som v nej pokračovala. Už preto, že sú za ňou mnohé viditeľné výsledky. Verím preto, že môžeme spolu pokračovať aj v  nasledujúcom volebnom období a preto opäť žiadam o vašu dôveru a o váš hlas.

Počas uplynulých štyroch rokov som sa s vami denne stretávala, pozorne vnímala vaše požiadavky a počúvala podnety. V programe na nasledujúce štyri roky som ich prepojila s víziou moderného mesta. Podrobne sa o nich môžete dočítať na týchto stránkach

Môj tím

Ing. Roman Gejdoš

 

Mgr. Marián Lovička

 

Ing. Lukáš Vencl

 

Juraj Želiska

 

Bc. Tomáš Bilík

 

Mgr. Roman Goča

 

Mgr. Mária Haláková

 

Mgr. Martin Trenčanský

 

Mgr. František Zaťko

 

Mgr. Marek Čančinov

 

Ing. Jozef Kotleba

 

Július Krajčík

 

Mgr. Andrej Sitár

 

Mgr. Ervin Mik

 

Michal Bohát

 

Mudr. Janka Kubaliaková