Prečo kandidujem

Kandidatúru na post primátorky som sa rozhodla podať najmä na základe množstva podnetov od Vás. Priznám sa, spočiatku som zvažovala, či sa pustiť znova do týchto predvolebných bojov, ale dnes nemám žiadne pochyby o tom, prečo bojovať za lepší život v Topoľčanoch. Je už skutočne nutné, aby toto mesto znova ožilo.

Viacerí ma poznáte ako právničku, bývalú riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne ako prednostku Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou alebo jednoducho len ako kamarátku, susedu, spolužiačku. V priebehu predchádzajúcich rokov som získala množstvo skúseností s vedením samosprávy a som preto pripravená zmeniť (samozrejme s Vašim hlasom) mnoho nefungujúcich vecí na požadovanú úroveň.

Viem, že sa nevyhnem „špinavým“ protikampaniam voči mne, ale tie sú pre slušného človeka len dôkazy charakteru tých, ktorí ich vymýšľajú alebo šíria. Ubezpečujem Vás, že do volieb vstupujem s čistým štítom, nezaťažená žiadnou kauzou, ani ničím, čím by som uškodila nášmu mestu. Osobne sa zaväzujem, že budem robiť kampaň na úrovni a bez intríg.

Naše mesto potrebuje predovšetkým pozitívne zmeny a nie prázdne alebo hlúpe reči. A už vôbec nie korupciu. Pre mesto, teda pre Vás ponúkam predovšetkým svoje doterajšie znalosti, skúsenosti, ústretovosť a garanciu splniteľnosti môjho volebného programu. Ten pozostáva zo štyroch základných oblastí, ktoré sa dajú zjednodušene zhrnúť nasledovne: modernizácia, transparentnosť, rozvoj kultúry a športu a bezpečie. Ich súčasťou je samozrejme pravidelná komunikácia s Vami.

Verím, že toto mesto môže znova ožiť mnohými kultúrnymi, spoločenskými a športovými aktivitami, že Topoľčany sa stanú mestom, kde sa budú dobre a bezpečne cítiť nielen rodiny s deťmi, ale aj seniori. Je na čase uskutočniť viacero zmien založenej na slušnej komunikácii a odbornej úrovni. Preto prosím o Váš hlas.

 

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň (PDF)

Vráťme spolu život do mesta

Naši čitatelia by sa radi niečo o vás dozvedeli.

Vyštudovala som na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Doteraz som pracovala zväčša v manažérskych, resp. zodpovedných funkciách, ktoré boli pre mňa veľkou skúsenosťou a formovali aj moje súčasné rozhodnutie. Pracovala som aj ako riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch a mnohí moji kolegovia môžu potvrdiť, že mám sociálne cítenie a pochopenie pre problémy každého človeka. V súčasnosti pracujem ako prednostka Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, kde riešim mnohé vážne rozhodnutia spolu s vedením mesta. Zo súkromia môžem uviesť, že som vydatá a spolu s manželom vychovávame tri maloleté deti. Svoj voľný čas vo veľkej miere venujem najmä rodine, našim rodinným známym a osobným záľubám, najmä umeniu.

Čo Vás presvedčilo ísť kandidovať druhýkrát ?

Priznám sa, že to nebolo jednoduché rozhodovanie a predchádzalo mu veľa stretnutí. Impulzom boli pre mňa najmä podnety od viacerých známych (obyvateľov Topoľčian), ktorí ma poznali aj z pracovnej oblasti. Dlhšiu dobu za mnou totiž prichádzali nielen bývalí kolegovia a kolegyne, ale aj rôzni zodpovední pracovníci z viacerých inštitúcií a podnikatelia, ktorí ma prehovárali, aby som išla kandidovať. Všetci ma presvedčili, že Topoľčany už dlho stagnujú a potrebujú nutne zmenu. Apelovali pritom aj na moje právne znalosti a nutnosť zaviesť nový transparentný systém v meste. Definitívnu bodku za mojím rozhodnutím urobili však medializované informácie o netransparentnom poskytovaní dotácií športovým klubom, nedostatočnej kontrole verejných financií, na ktoré sa všetci skladáme a mnohé ďalšie negatívne fakty. Medzi nimi aj problémy školstva, kultúry, voľného času detí, zlej komunikácie vedenia mesta a pod.

Po všetkých týchto rozhovoroch a argumentoch, rozhodla som sa ísť kandidovať s vierou, že ľudia chcú skutočne zmenu na úrovni. Ako som už uviedla, aj v súčasnom zamestnaní riešim mnohé dôležité rozhodnutia spolu s vedením mesta. Veľmi dobre preto poznám všetky povinnosti, ktoré musí zvládnuť dobrý primátor. Ak mi dajú Topoľčanci dôveru v nadchádzajúcich voľbách, veľmi rada presadím viacero pozitívnych zmien, ktoré tu nutne treba uskutočniť.

Čo považujete za priority svojho volebného programu?

Veľmi dôležitá je pre mňa komunikácia s poslancami a hlavne s občanmi, lebo je predpokladom dobrej spolupráce a napredovania nášho mesta. Za priority považujem zavedenie inovatívnych programov do spoločnosti, ktoré budú zamerané na deti, mládež, rodičov i seniorov. V mojich programových cieľoch rezonuje najmä antikorupčný program, zvýšenie bezpečnosti a to aj na školách, sociálna politika, odstraňovanie byrokracie, rozvoj a modernizácia mesta. Zameriavam sa aj na aktívnejšiu spoluprácu s viacerými subjektmi i políciou, ktorú považujem za nutnú súčasť k dosiahnutiu prosperity mesta.

Mnohí Topoľčanci sa pýtajú v súvislosti so spomínanými kauzami, či ste pripravená podporovať šport.

Áno a to bez pochýb. Podporu športových klubov považujem za dôležitú súčasť rozvoja nášho mesta. K tomu patrí aj podpora nových talentov. Mojim zámerom je, aby Topoľčany vychovávali naďalej nové legendy. Okrem toho, podporovať treba aj nové, rozvíjajúce sa športy, ktoré priťahujú deti k pohybu, ktorý v tejto „pretechnizovanej dobe“ nutne potrebujú. Podpora športu by mala byť transparentná a dokladovaná aj relevantnými výsledkami. Každopádne, naše mesto vychovalo veľa skvelých športovcov a tieto dobré gény tu treba znova objaviť a dať im priestor na úspech, ktorý bude úspechom aj pre Topoľčany.

Ako sa pripravujete na kampaň a čo v nej očakávate?

Počas volieb je úplne pochopiteľné, že mestom sa budú šíriť rôzne fámy a konšpiračné teórie s cieľom, aby sa poškodzovali kandidáti. Mne je však tento spôsob volebného boja cudzí a považujem ho nielen za neetický a neprofesionálny, ale aj ako dôkaz neschopnosti kandidáta presvedčiť ľudí, že je odborník aj v niečom inom, než v intrigách... Osobne som sa rozhodla ísť do volieb na úrovni a bez intríg. Nestrácam teda čas šírením kritík, či intríg voči protikandidátom. Zameriavam sa hlavne na to, aby som čo najlepšie predstavila svoju prácu, s cieľom zaviesť v Topoľčanoch potrebnú pozitívnu zmenu vo viacerých oblastiach. A okrem toho, každý logicky uvažujúci človek pochopí, že aká je kandidatúra, taká bude aj jeho práca, ak bude zvolený.

Myslíte si, že žena môže obstáť vo volebnom boji s mužmi?

A prečo by nemohla? (úsmev). Pozrite, idem do volieb ako kandidátka, ktorá vie preukázať požadované znalosti ako aj dlhoročné pracovné skúsenosti z právnej i sociálnej oblasti. Veľmi dobre ovládam problematiku riadenia samosprávy, nakoľko v nej súčasne pracujem. Vstupujem do tejto kampane s čistým štítom, bez akýchkoľvek káuz a súčasne ako nezávislá kandidátka. A tento fakt vyzdvihujú aj politológovia. Ľudia majú dosť rôznych „násilných politických zlepencov“ a veľmi dobre prekuknú snahy politických kandidátov túžiacich len po peniazoch a moci. Je teda na čase dať priestor nezávislým kandidátom, ktorí ponúkajú skutočne reálne ľudské hodnoty, nemusia podriadene poslúchať politické strany, ale myslia predovšetkým na svojich voličov. Ponúkam našim voličom v prvom rade skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné na túto zodpovednú pozíciu. Súčasne úctu k ľuďom, aby vedeli, že na úrade nájdu vždy pomoc. A úprimnú snahu zmeniť Topoľčany na mesto, kde je bezpečne a kde je dostatok športových a kultúrnych podujatí.