Nezávislá kandidátka na primátorku

JUDr. Alexandra Gieciová

Spolu sme dokázali veľa. Pokračujme spolu. Voľte číslo 4.
 

Moderné mesto pre všetkých

Budeme pokračovať v investíciách do modernizácie dopravnej infraštruktúry (opravy komunikácií v meste i v mestských častiach, budovanie parkovacích miest).

Mesto pre budúce generácie

V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou začneme s realizáciou projektu zeleného námestia.

Mesto kultúry a športu

Rozšírime kúpalisko o nové formy športu a rekreácie.

Transparentné mesto

naďalej budeme zvyšovať transparentnosť verejných obstarávaní.

 

Milí a vzácni Topoľčanci,

samospráva pod mojím vedením zrealizovala veľa cieľov, ktoré som vám predstavila vo volebnom programe pred štyrmi rokmi. Na niektorétext prv z  nich stačila dobrá vôľa a ochota robiť pozitívne zmeny v prospech občanov, iné si vyžiadali náročnejšiu prípravu a prekonávanie rôznych prekážok.
 
Spoločne sa nám však podarilo zvládnuť aj náročnejšie výzvy. Urobili sme nielen malé technické úpravy, ale zaviedli systémové zmeny, vďaka ktorým sa naše mesto dnes môže hrdo zaradiť k moderným, transparentným samosprávam.
VIAC
 

Vráťme spolu život do mesta

Ponúkam našim voličom v prvom rade skúsenosti,
ktoré sú nevyhnutné na túto zodpovednú pozíciu.
Súčasne úctu k ľuďom, aby vedeli, že na úrade nájdu
vždy pomoc.

Povedali o mne