Nezávislá kandidátka na primátorku

JUDr. Alexandra Gieciová

V Topoľčanoch je na čase uskutočniť viacero zmien založených na slušnej komunikácii a odbornej úrovni. Spolu to dokážeme, voľte číslo 4.
 

Bezpečné mesto, kde to žije

Zavedieme v meste jeden z najúspešnejších projektov v EÚ, zvýšime bezpečnosť pre deti, mládež i seniorov, 
aby tu bol znova život na úrovni.

Transparentné mesto bez korupcie

Topoľčany patria Topoľčancom a nie hŕstke vyvolených.  Pre obyvateľov zavedieme inovatívne formy pomoci a zavedieme  priestor na pravidelnú otvorenú komunikáciu s občanmi, zefektívnime kontrolný mechanizmus.

Mesto kultúry a športu

Dáme zelenú rozvoju kultúry a športu, 
podporíme športovcov, umelcov, seniorské kluby 
a zavedieme tradíciu zaniknutých, ale aj nových podujatí v meste.

Moderné mesto pre mladých, aj starších

Zmodernizujeme mesto, vytvoríme oddychové a športové zóny. Získame dotácie pre mesto a vnesieme do neho znova život.

 

Milí a vzácni Topoľčanci,

úprimne ďakujem, že ste využili svoje právo a prišli voliť. Ďakujem za každý hlas, za slová podpory i gratulácie.  Pre mňa to znamená nesklamať Vašu dôveru a viesť naše mesto k pozitívnej zmene. Som odhodlaná byť primátorkou každého občana. Vždy budem mať na pamäti, že ja som tu pre Vás, nie naopak.

Vaša Alexandra Gieciová.

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň (PDF)

viac o mne
 

Vráťme spolu život do mesta

Ponúkam našim voličom v prvom rade skúsenosti,
ktoré sú nevyhnutné na túto zodpovednú pozíciu.
Súčasne úctu k ľuďom, aby vedeli, že na úrade nájdu
vždy pomoc.

VOLEBNÝ PROGRAM

Povedali o mne

Najbližie sa vidíme

Som pripravená zodpovedať Vaše otázky aj osobne na podujatiach, ktoré pripravujeme .